فروشگاه

از مزارع آباده برداشت زعفران آغاز شد.

فهرست مطالب

از مزارع آباده برداشت زعفران آغاز شد.

1402/09/11

امروز شنبه امینی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس اظهار داشت: در شهرستان آباده سطح زیرکشت زعفران 30 هکتار است و از این مزارع امسال 5 کیلوگرم زعفران برداشت شده است.

در پایان ایشان ادامه داد: در آباده در طی 2 سال گذشته پیاز زعفران تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفت. در شهرستان آباده شریور ماه زمان کشت زعفران می باشد.