فروشگاه

داربستی شدن باغ های انگور استان قزوین

فهرست مطالب

داربستی شدن باغ های انگور استان قزوین

1401/06/28

به گزارش خبرگزاری در قزوین با اعلام این خبر گفت: حدود 500 هکتار از باغ های انگور استان طی یک سال گذشته با هدف ارتقای بهره وری و مقابله با آفات و سرمازدگی داربستی شدند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین فرمود: داربستی کردن باغ های انگور منجر به افزایش کیفیت محصول ، ارتقای باردهی ، کاهش آفات و بیماری های مربوط به این میوه میشود و این محصول را از سرمازدگی حفاظت میکند.

پیله فروش اظهار داشت: داربستی کردن باغ های انگور در هر هکتار نیازمند صرف 10 تا 150 میلیون هزینه است.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار از باغ های انگور استان قزوین که عمدتا در شهرستان تاکستان قرار دارند داربستی شده اند. افزود: البته تمامی باغ های انگور استان قابلیت داربستی کردن را ندارند و باغ های سنتی و فرسوده باید حذف و با باغ های جدید جایگزین شوند که توجه به این مسئله در دستور کار مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی میباشد اما یک قدم زمان بر است.

مدیر امور باغبانی استان قزوین اظهار داشت مقرر شده تا از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان هزار هکتار از باغ های انگور قزوین داربستی شوند.

رتبه دوم در تولید انگور در کشور استان قزوین میباشد.