فروشگاه

عرضه 57 هزار تن جو دامی

فهرست مطالب

عرضه 57 هزار تن جو دامی

1402/02/24

امروز یکشنبه شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر عرضه 57 هزار تن جو دامی از طریق سامانه بازارگاه به تولیدکنندگان داد.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت و گو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) اظهار کرد: در نظر داریم از طریق سامانه بازارگاه ۵۷ هزار تن نهاده جو دامی با نرخ ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان با تحویل از درب انبار‌های استانی خود عرضه کنیم.

افزود: ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از محل بنادر و ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان در استان ها و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو دامی در بنادر و ۱۲ هزار و ۱۱۰ تومان در استان‌ها طبق نرخنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحویل داده می شود.