آزادسازی 180 هکتار از اراضی کشاورزی پردیس

اراضی کشاورزی

آزادسازی 180 هکتار از اراضی کشاورزی پردیس 1401/11/09 صبح امروز حسن دالوند در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم از پردیس اظهار داشت: در 180 هکتار از اراضی کشاورزی تخریب ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی اراضی کشاورزی دیار تماشا در جهت راستای حفظ و حراست از کاربری اراضی کشاورزی و باغی شهرستان پردیس انجام […]