آغاز برداشت عسل کُنار در بوشهر

عسل کُنار

آغاز برداشت عسل کُنار در بوشهر 1401/09/01 معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر آقای افشین قطبی صبح روز سه شنبه در جمعی از خبرنگاران عنوان کرد: برداشت عسل کُنار از حدود 414 کمد و شامل 114 کندوی بومی و 300 کندوی مهاجر در استان بوشهر آغاز شد. وی اعلام کرد: هر سال حدود 2 […]