آشنایی با مراحل نمونه برداری از خاک مزارع و باغات

مراحل نمونه برداری از خاک

آشنایی با مراحل نمونه برداری از خاک مزارع و باغات مدت زمان مطالعه : حدود 4 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده امروزه کشاورزان به خوبی میدانند که برای افزایش بهره وری زمین خود باید از تکنولوژی روز دنیا بهره ببرند. هر ساله خاک زمین های کشاورزی چنانچه با کودها تغذیه […]