اثر مخرب تغییرات اقلیمی بر افزایش آفات کشاورزی

اثر مخرب تغییرات اقلیمی بر افزایش آفات کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده همانگونه که میدانید جهان حال حاضر دیگر همان جهان 50 سال پیش نیست. وقوع انقلاب های صنعتی در سراسر جهان باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای گردید. این افزایش نیز سبب […]