احتمال کاهش قیمت پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در پی اعمال عوارض سنگین بر این محصولات

قیمت پیاز،گوجه فرنگی و سیب زمینی

احتمال کاهش قیمت پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در پی اعمال عوارض سنگین بر این محصولات 1401/08/28 در بخشنامه ای توسط مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات بخش اجرایی عوارض صادراتی چند محصول کشاورزی ابلاغ شد. بر این مبنا طی مکاتبه ای از سمت دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران […]