از اراضی کشاورزی پلدشت ۵۲ هزار تن چغندر قند برداشت شد.

از اراضی کشاورزی پلدشت ۵۲ هزار تن چغندر قند برداشت شد.

از اراضی کشاورزی پلدشت ۵۲ هزار تن چغندر قند برداشت شد. 1402/09/14 امروز سه شنبه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت در گفتگو با خبرگزاری هاناخبر اظهار داشت: از اراضی کشاورزی این شهرستان حدود 800 هکتار در سال زراعی جاری به کشت محصول چغندرقند اختصاص دارد که خدود 52 هزار تن چغندرقند از این اراضی چغندرقند […]