از باغ های استان قزوین برداشت گلابی آغاز شد.

از باغ های استان قزوین برداشت گلابی آغاز شد. 1402/05/03 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار فارس محمد پیله فروش اظهار کرد: از باغ های استان قزوین 27 هزار تن برداشت محصول گلابی پیش بینی میشود. ایشان اضافه کرد: از 2160 هکتار از باغ های این استان این میزان محصول برداشت میشود که حدود 1790 […]