از باغ های انار استهبان برداشت 65 هزار تن انار پیش بینی شد.

انار

از باغ های انار استهبان برداشت 65 هزار تن انار پیش بینی شد. 1402/08/09 امروز سه شنبه مهدی اعیان منش در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما فارس اظهار داشت: باغات انار در این شهرستان 2538 هکتار بارور و 239 هکتار غیربارور است. فاروق و رباب 25 تن در هکتار بطور متوسط بیشترین ارقام زیرکشت […]