از سطح 150 هکتاری مزارع بیضا برداشت لوبیا آغاز شد.

برداشت لوبیا

از سطح 150 هکتاری مزارع بیضا برداشت لوبیا آغاز شد. 1402/07/19 امروز چهارشنبه مدیرجهادکشاورزی بیضا صدیقه مویدی در گفتگو با خبرنگار گروه شهرستان ها پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه» اظهار داشت: از اواحر شهریورماه سال جاری برداشت لوبیا آغاز و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد. ایشان گفت: از این میزان سطح زیرکشت برداشت بیش از […]