از مزارع کشاورزی استان قزوین 10 هزار تن انواع سبزیجات برداشت شد.

سبزیجات

از مرارع کشاورزی استان قزوین 10 هزار تن انواع سبزیجات برداشت شد. 1402/08/06 امروز شنبه حسن جلیلوند در گفتگو با خبرگزاری فارس از قزوین خبر برداشت 10 هزار تن انواع سبزیجات از مزارع کشاورزی این استان را داد. ایشان اضافه کرد: از مزارع استان بیش از 400 هکتار به زیرکشت سبزیجات شامل نخودفرنگی ، فلفل […]