از مرز سیستان و بلوچستان بیش از 650 تن نارنگی پاکستانی وارد ایران شد.

نارنگی پاکستانی

از مرز سیستان و بلوچستان بیش از 650 تن نارنگی پاکستانی وارد ایران شد. 1401/11/23 امروز یکشنبه 23 بهمن مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان پس از چند سال وقفه به شروع مجدد واردات نارنگی پاکستانی کینو اشاره کرد و افزود: با رعایت شرایط بهداشت گیاهی از کشور واردات این محصول از کشور […]