از مزارع آباده برداشت زعفران آغاز شد.

از مزارع آباده برداشت زعفران آغاز شد.

از مزارع آباده برداشت زعفران آغاز شد. 1402/09/11 امروز شنبه امینی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس اظهار داشت: در شهرستان آباده سطح زیرکشت زعفران 30 هکتار است و از این مزارع امسال 5 کیلوگرم زعفران برداشت شده است. در پایان ایشان ادامه داد: در آباده در طی 2 سال گذشته پیاز […]