از مزارع استان قزوین برداشت بیش از 37 هزار تن چغندرقند پیش بینی شد.

چغندرقند

از مزارع استان قزوین برداشت بیش از 37 هزار تن چغندرقند پیش بینی شد. 1402/07/25 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار فارس در قزوین حسن جلیلوند اظهار داشت: در استان قزوین از سطح 757 هکتار برداشت چغندرقند آغاز شد. ایشان اضافه کرد: از این میزان سطح مزارع برداشت بیش از 37 هزار و 850 تن […]