از مزارع شهرستان بوئین زهرا برداشت جو آغاز شد.

برداشت جو

از مزارع شهرستان بوئین زهرا برداشت جو آغاز شد. 1402/03/10 امروز چهارشنبه علی همت زاده در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: از مزارع این شهرستان حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ هکتار جو آبی  و ۷۵۰ هکتار به جو دیم اختصاص دارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا افزود: برداشت بیش از ۶۴هزار تن جو آبی […]