از مزارع هرمزگان برداشت محصول هندوانه آغاز شد.

از مزارع هرمزگان برداشت محصول هندوانه آغاز شد.

از مزارع هرمزگان برداشت محصول هندوانه آغاز شد. 1402/09/29 امروز چهارشنبه مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: ز مزارع استان امسال ۲۰۰ هزار تن محصول برداشت می شود. این میزان حدود 20 درصد نسبت به پارسال افزایش داشته ایم. امیرزاد عنوان کرد: در هر هکتار […]