از مزارع چهارمحال و بختیاری بیش از 162 هزار تن برداشت گندم و جو پیش بینی شد.

برداشت گندم و جو

از مزارع چهارمحال و بختیاری بیش از 162 هزار تن برداشت گندم و جو پیش بینی شد. 1402/05/02 امروز دوشنبه به گزارش خبرنگاران چهارمحال و بختیاری روح الله سعیدی اظهار داشت: سالانه بیش از 59 هزار هکتار از مزارع استان برای توسعه کشت محصولات راهبردی به زیرکشت گندم رقت. ار این میزان حدود 20 هزار […]