از مزارع کارون برداشت 30 تن چای ترش پیش بینی شد.

چای ترش

از مزارع کارون برداشت 30 تن چای ترش پیش بینی شد. 1402/08/23 امروز سه شنبه به گزارش ایسنا جبار حمادی اظهار داشت: در شهرستان کارون چای ترش حدود 30 هکتار سطح زیرکشت دارد. از اوایل آبان ماه عملیات برداشت این محصول آغاز شده است. ایشان اضافه کرد: تا پایان آذرماه عملیات برداشت ادامه دارد. امسال […]