از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد.

از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد. 1402/06/29 امروز چهارشنیه کبری توکلی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر اظهار داشت: به دلیل گرمای هوا برداشت خرما از شهرستان های دشستان و نقاطی مانند تنگستان و دشتی یک هفته زودتر از سال های قبل آغاز شده است. ایشان […]