از نخلستان های حاجی آباد برداشت خرمای پیارم آغاز شد.

خرمای پیارم

از نخلستان های حاجی آباد برداشت خرمای پیارم آغاز شد. 1402/08/01 امروز دوشنبه مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان محمدرضا شیخ زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس از بندرعباس اظهار داشت: در استان برداشت 20 هزار تن خرمای پیارم امسال پیش بینی می شودکه نسبت به پارسال 15 درصد افزایش داشته است. محمدرضا شیخ زاده […]