از نخلستان های گراش برداشت خرما آغاز شد.

خرما

از نخلستان های گراش برداشت خرما آغاز شد. 1402/07/08 امروز شنبه حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار ایانا فارس اظهار داشت: از اوایل مهرماه برداشت خرما آغاز و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. شاهانی ، خاصویی و زاهدی از مهمترین ارقام تولید شده در این شهرستان هستند. ایشان افزود: در دستور کار جهاد کشاورزی […]