از هفت هکتار باغات استان قزوین برداشت پسته آغاز شد.

پسته

از هفت هکتار باغات استان قزوین برداشت پسته آغاز شد. 1402/06/08 امروز چهارشنبه محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: از این میزان سطح باغات بیش از 8 هزار تن محصول پسته برداشت میشود. ایشان افزود: از باغات این استان حدود 10 هزار و 810 هکتار به کشت پسته اختصاص دارد. از […]