از کشاورزان شهرستان البرز 30 هزار تن گندم خریداری شد.

گندم

از کشاورزان شهرستان البرز 30 هزار تن گندم خریداری شد 1402/04/17 امروز شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز علیرضا برخی اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون این میزان گندم خریداری شده و همچنان این روند ادامه دارد. ایشان افزود: در این شهرستان کار خرید گندم از کشاورزان را 3 مرکز خرید […]