استقبال از ثبت سفارش کود تحقیقاتی سوپر میکس اولترا

کود سوپر میکس اولترا

استقبال از ثبت سفارش کود تحقیقاتی سوپر میکس اولترا 1401/08/24 به نقل از روابط عمومی شرکت تامین نهاده ایران مراحل توزیع نهاده حمایتی. تحقیقاتی سوپر میکس اولترا از دو روز قبل آغاز و با توجه به محدود بودن این محصول وارداتی صرفا این محصول به کشاورزان عزیز با نرخ حمایتی توزیع میگردد . در همین […]