افزایش کشت گندم در جنوب کرمان

کشت گندم

افزایش کشت گندم در جنوب کرمان 1402/01/12 امروز شنبه به گزارش خبرنگار بازار احمد احمدپور اظهار داشت: توسعه کشت محصولات استراتژیک و تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار دارد. ایشان افزود: از سطح زیرکشت گندم جنوب کرمان حدود 80 درصد به کشت قراردادی گندم اختصاص پیدا کرده است. احمدپور ادامه داد: یکی از مراکز […]