باغات کیوی به روغن پاشی زمستانه ضروری شد.

باغات کیوی

باغات کیوی به روغن پاشی زمستانه ضروری شد. 1401/11/24 روز دوشنبه عبدالرحمن زاغی در گفت و گو با خبرنگار آریا مازندران اظهار کرد: از آنجایی که کنترل سپردارها در باغات کیوی و لزوم مبارزه زمستانه از اهمیت بالایی برخوردار است انجام روغن پاشی زمستانه در باغات کیوی با توجه به فرصت کمی که باقی مانده […]