برداشت بیش از 2 هزار تن محصول پاییزه از مزارع آبادان

برداشت محصولات پاییزه

برداشت بیش از 2 هزار تن محصول پاییزه از مزارع آبادان 1402/01/27 امروز یکشنبه به گزارش ایسنا حسن دشتی نژاد اظهار کرد: در کشت پاییزه حدود 690 هکتار گندم ، 209 هکتار جو و 5 هکتار دانه روغنی کلزار در سال 1401-1402 در استان آبادان کشت شد. ایشان اضافه کرد: بخاطره رعایت نکردن شیب مناسب […]