برداشت محصول گوجه سبز از باغات سرپل ذهاب آغاز شد.

برداشت گوجه سبز

برداشت محصول گوجه سبز از باغات سرپل ذهاب آغاز شد. 1402/01/28 امروز دوشنبه رئیس جهادکشاورزی سرپل ذعاب نعمت دارابی اظهار کرد: باغات گوجه سبز این شهرستان بخاطره سیلاب و تندباد اخیر باعث خسارت 20 تا 30 درصدی شده است که این امر در سال زراعی جاری باعث کاهش و افت عملکرد محصول میشود. ایشان عنوان […]