برداشت پسته اشکذر

برداشت پسته

برداشت پسته اشکذر 1402/06/28 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیرجهادکشاورزی شهرستان اشکذر حسن بنی اسدی اظهار داشت: از باغات این شهرستان حدود 1 هزار و 867 هکتار به محصول پسته اختصاص دارد. از این میزان 1 هزار و 700 هکتار بارور و 167 هکتار غیربارور است. حسن بنی اسدی افزود: کله قوچی ، […]