برگزاری جلسه روند توزیع الکترونیکی کودهای یارانه ای در استان چهارمحال وبختیاری

برگزاری جلسه روند توزیع الکترونیکی کودهای یارانه ای در استان چهارمحال وبختیاری به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از برگزاری جلسه ای که در روز شنبه 5 آذر ماه با حضور مدیر زراعت – کارشناسان سازمان جهادکشاورزی -مدیران و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستانها-کارشناسان […]