بهترین کاشت بذر در تیرماه

در تیر ماه چه بکاریم؟

بهترین کاشت بذر در تیرماه مدت زمان مطالعه : حدود 5 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده با فرا رسیدن فصل گرما ممکن است فکر کنید زمان کاشت از دست رفته است اما باید بگوییم شما می توانید در هر ماه گیاه مناسب آن را بکارید و در ماه های آینده […]