بهره برداری از ایستگاه هواشناسی در شهرستان اصلاندوز

ایستگاه هواشناسی

بهره برداری از ایستگاه هواشناسی در شهرستان اصلاندوز 1401/08/02 به گزارش خبرگذاری ها مدیرکل سازمان هواشناسی استان اردبیل در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشتند که اولین ایستگاه تمام خودکار هواشناسی در شهرستان اصلاندوز مغان به بهره برداری رسیده است. ایشان ادامه دادند که این منطقه در سال گذشته به شهرستان تبدیل شد و از […]