بیش از ۸۰۰۰ تن تولید عسل در کرمانشاه پیش‌بینی شد.

تولید عسل

بیش از ۸۰۰۰ تن تولید عسل در کرمانشاه پیش‌بینی شد. 1401/05/22 امروز یکشنبه به گزارش ایسنا سیروس نوروزی اظهار داشت: استان کرمانشاه قریب ۴۰ هزار بهره‌بردار زنبور عسل دارد. بر اساس سرشماری صورت گرفته توسط بهره برداران استان بیش از ۶۴۴ هزار کندو از سال گذشته دارند. نوروزی اضافه کرد: در استان هشت هزار تن […]