بیش از 96 هزارتن چغندرقند از مزارع کردستان برداشت شد.

برداشت چغندرقند

بیش از 96 هزارتن چغندرقند از مزارع کردستان برداشت شد. 1401/08/24 مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز کردستان اظهار داشت زیرکشت چغندرقند در مزارع استان کردستان یک هزار و 582هکتار میباشد و برداشت این محصول به اتمام رسیده است. ایشان با اینکه شهرستان سقفز بیشترین میزان […]