تخریب 32 سازه در اراضی کشاورزی و باغی گرگان

تخریب سازه ها در اراضی کشاورزی

تخریب 32 سازه در اراضی کشاورزی و باغی گرگان 1401/11/03 روز دوشنبه محمود اسپانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 32 سازه در حال ساخت در اراضی کشاورزی گرگان برای پیشگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی تخریب شد. دادستان مرکز استان گلستان افزود: در راستای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ […]