تقدیر از کشاورزان نمونه

کشاورز

تقدیر از کشاورزان نمونه 1401/06/15 به گزارش خبر گزاری در مراسم آغاز نمادین سال زراعی جدید که با حضور ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی همراه بود از ۱۷۱ کشاورز نمونه و ۳۸ گندمکار پیشرو تقدیر و تجلیل صورت گرفت و به رسم یادبود لوح تقدیر و مدالی هدیه شد. انتخاب این کشاورزان از میان […]