تمدید محدودیت های صادراتی توسط بزرگترین تولیدکننده شکر جهان

شکر

تمدید محدودیت های صادراتی توسط بزرگترین تولیدکننده شکر جهان 1401/08/09 هند که به بعنوان بزرگترین تولیدکننده شکر جهان شناخته میشود ممنوعیت صادرات این محصول را تا ماه اکتبر 2023 تمدید نمود. در اطلاعیه ای که توسط نهادهای مربوطه صادر شده است که محدودیت صادرات این محصول تا آخر ماه اکتبر سال 2023 یا تا زمان […]