توزیع انواع کودهای کشاورزی در استان همدان

توزیع کود کشاورزی

توزیع انواع کودهای کشاورزی در استان همدان 1402/06/06 امروز دوشنبه به گزارش خبرنگار مهر بهروز الیاسی اظهار کرد: در انبارهای شرکت ۱۲ هزار تن ذخیره راهبردی انواع کودهای کشاورزی می باشد که توزیع آنها حتی در روزهای تعطیل ادامه دارد. ایشان اضافه کرد: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۹۹ درصد انواع کودهای کشاورزی در […]