توزیع بیش از 16 هزار تن کود شیمیایی

کود شیمیایی

توزیع بیش از 16 هزار تن کود شیمیایی 1401/12/09 امروز سه شنبه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزان خراسان جنوبی  در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: 12 هزار تن کود اوره ، 2 هزار و 909 تن کود فسفاته و 935 تن کود پتاسه بوده است. به گفته احمد بیکس: به انبار کارگزاران […]