تولید انگور در خراسان شمالی ۳۰ درصد کاهش یافت.

انگور

تولید انگور در خراسان شمالی ۳۰ درصد کاهش یافت. 1402/05/16 امروز دوشنبه به گزارش ایسنا اظهار داشت: امسال میزان تولید انگور ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن پیش بینی شده است. در سال گذشته میزان تولید انگور 150 تن بوده است. صفدری افزود: سرمازدگی و خشکسالی امسال علت اصلی کاهش تولید انگور است. در باغات انگور کلاهداری منطقه […]