تولید 800 هزار تن تولید برنج در مازندران پیش بینی شد.

تولید برنج

تولید 800 هزار تن تولید برنج در مازندران پیش بینی شد. 1402/04/25 امروز یکشنبه به گزارش خبرنگار بازار حسن عنایتی اظهار داشت: تولید 800 هزار تن شلتوک برنج در کشت اول پیش بینی میشود. در استان در سال قبل 990 هزار تن برنج تولید شد که از نظر عملکرد جزو سال های استثنائی بوده است. […]