جای پای پهپادهای کشاورزی در کشاورزی سنتی

پهبادکشاورزی

جای پای پهپادهای کشاورزی در کشاورزی سنتی 1401/07/13 به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جهت راستای کشاورزی مدرن استفاده از پهپادهای کشاورزی در دستور کار سازمان های متولی قرار گرفت تا با استفاده از آن دغدغه های کشاورزی سنتی را برطرف نمود. سازمان جهاد کشاورزی طبق آمار 10 تا 15 درصد سالیانه محصولات زراعی […]