نقش آهن در رشد گیاهان

نقش آهن در رشد گیاهان مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده مصرف اصلی آهن برای گیاهان در واقع مربوط به تولید سبزینه یا همان کلروفیل میباشد. آهن قادر است تا آنزیم های مربوط به این روند را فعال کرده و در نهایت به بهبود فتوسنتز […]