خرید تضمینی گندم 60 درصد افزایش پیدا کرد.

خرید تضمینی گندم

خرید تضمینی گندم 60 درصد افزایش پیدا کرد. 1401/11/22 روز شنبه وزیر جهادکشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری تحریریه خبر راه اندازی سامانه پایش داده ها و اطلاعات بخش کشاورزی در پنج استان تا پایان سال داد. در برنامه صف اول با تشریح راهبردهای این وزارتخانه درباره خودکفایی محصولات کشاورزی آقای ساداتی نژاد افزود: […]