خرید تضمینی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزارتن گندم

گندم

خرید تضمینی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزارتن گندم 1401/06/14 به گزارش خبرگزاری از مرکز اطلاع رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام شد. که با اتفاق آرای نمایندگان مجلس به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده اند. اذعان داشت عواملی مثل تغییرات اقلیمی ، تحولات بین المللی و نوسانات اقتصادی مسئله تامین غذایی پایدار را بیش از […]