خرید گندم در مازندران بیش از 40 درصد افزایش یافت.

افزایش خرید گندم

خرید گندم در مازندران بیش از 40 درصد افزایش یافت. 1402/04/03 امروز شنبه حسن عنایتی کلیجی در گفتگو با خبرگزاری برنا از مازندران خبر خرید 79 هزار تن و 550 تن گندم بصورت تضمینی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران از کشاورزان گندمکاران داد. ایشان اظهار کرد: از سال های قبل تاکنون این میزان خرید 42 […]