خسارت زدن سرما به محصولات کشاورزی خلخال

محصولات سرمازده

خسارت زدن سرما به محصولات کشاورزی خلخال 1402/01/12 امروز پنجشنبه به گزارش خلخالیم سید جواد یحیی زاده اظهار کرد: 40 درصد از محصولات سردرختی (گردو) و 80 درصد از محصولات میوه ای (زردآلو) خسارت زیادی بخاطره بارش برف بهاری و سرمای زیر صفر وارد شده است. ایشان افزود: در بخش خورش رستم حدود 30 درصد […]