داربستی شدن باغ های انگور استان قزوین

باغ انگور

داربستی شدن باغ های انگور استان قزوین 1401/06/28 به گزارش خبرگزاری در قزوین با اعلام این خبر گفت: حدود 500 هکتار از باغ های انگور استان طی یک سال گذشته با هدف ارتقای بهره وری و مقابله با آفات و سرمازدگی داربستی شدند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین فرمود: داربستی کردن باغ […]